Ataşehir Meme Sağlığı Kliniği

Meme Sağlığı Kliniğimiz meme hastalıklarının teşhis ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımı prensip edinmiştir.

Kliniğimizde önce hasta muayenesi ayrıntılı olarak yapılmakta, mevcut riskleri analiz edilmekte ve sonrasında radyolojik tetkiklerin yapılması amacıyla hastalar iletişim halinde olduğumuz radyoloji hekimine(meme radyoloğuna) klinik veriler eşliğinde yönlendirilmektedir.

Sonrasında saptanan bulgulara göre takip gerektiren durum  varlığında kişiye özel hasta takip programına alınmaktadır.

Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, uzun yıllardır birlikte  çalıştığımız onkoloji, patoloji, nükleer tıp, plastik cerrahi hekimlerinin de katılımı ile oluşan  ekip tarafından ayrıntılı olarak hasta konsülte  edilmekte (değerlendirilmekte) ve her hastaya özel yol haritası çıkarılmaktadır.

Meme sağlığı ekibimizde yer alan  branşlar ihtiyaca göre devrede olmaktadır.

favori

MEME SAĞLIĞI KLİNİĞİ

Meme Sağlığı kliniğimiz, meme hastalıklarının teşhis ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımı prensip edinmiştir.
Kliniğimizde önce hasta muayenesi ayrıntılı olarak yapılmakta, mevcut riskleri analiz edilmekte ve sonrasında radyolojik tetkiklerin yapılması amacıyla hastalar iletişim halinde olduğumuz radyoloji hekimine(meme radyoloğuna) klinik veriler eşliğinde yönlendirilmektedir.
Sonrasında saptanan bulgulara göre takip gerektiren durum varlığında takip periyodu belirlenerek hasta takip programına alınmaktadır. 
Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, uzun yıllardır birlikte  çalıştığımız onkoloji, patoloji, nükleer tıp, plastik cerrahi hekimlerinin de katılımı ile oluşan  ekip tarafından ayrıntılı olarak konsülte (değerlendirme) edilmekte ve her hastaya özel yol haritası çıkarılmaktadır.
Meme sağlığı ekibimizde yer alan  branşlar ihtiyaca göre devrede olmaktadır.
Meme Sağlığı Ekibi;
  • Genel Cerrahi Uzmanı(Meme Cerrahı)
  • Radyoloji Uzmanı
  • Patoloji Uzmanı
  • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
  • Nükleer Tıp Uzmanı
  • Onkoloji Uzmanı
  • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

MEME SAĞLIĞI DEĞERLENDİRMESİNDE DOĞRU ALGORİTMA (SIRALAMA) NASIL OLMALIDIR?

Ekibin lideri meme cerrahı olmak durumundadır.
Hasta değerlendirmesi meme cerrahının muayenesi ile başlamalıdır. Sonrasında fizik muayene bulguları ve klinik ön tanı ile hasta istenen meme tetkiklerinin yapılması amacıyla radyoloji hekimine yönlendirilir.
Meme konusunda tecrübeli meme radyoloğu memeyi ayrıntılı olarak inceler. Varsa lezyonları ayrıntılı olarak tarif eder. Gerekli görürse istenen tetkiklere meme cerrahının bilgisi dahilinde ek yapabilir. (Örneğin Meme MRI) Bu değerlendirmelerden sonra gerekli görülürse memeden biopsi alınabilir. Bu İİAB(İnce iğne aspirasyon biopsisi), Tru-Cut Biopsi, Vakum Biopsi şeklinde olabilir. Bu biopsiler radyoloji hekimi tarafından görüntüleme yöntemleri altında yapılır. Ayrıca daha büyük parça alınması gerekliliğinde genel cerrah tarafından insizyonel, eksizyonel biopsiler de yapılabilir. Tüm bu biopsi çeşitlerinden en sık kullanılanı radyoloji hekimi tarafından yapılan Tru-Cut biopsidir.

Alınan doku örneği patolojik inceleme için gönderilir. Patoloji hekimin değerlendirmesi son derece önemlidir. Sonuç iyi huylu gelse dahi bazı durumlarda memedeki mevcut lezyonun tamamen çıkarılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda hastanın tecrübeli bir meme cerrahı tarafından baştan itibaren tüm klinik bulgular eşliğinde değerlendirilmesi hastanın tereddüt içinde kalmasını önler.

Biopsi neticesi negatif gelirse takip aralığı ve hangi yöntemle takip yapılacağı meme cerrahı tarafından belirlenir.
Sonuç malign (kötü huylu) lehine geldiyse cerrah hastasını bilgilendirir. Tüm tedavi seçeneklerini ortaya koyar. Hasta için mevcut durum; tümörün lokalizasyonu, büyüklüğü, tipi, koltukaltı lenf bezlerinin durumu gibi tüm bilgiler ortaya konulur. Her hastanın mevcut durumu ayrı ayrı ele alınır.

meme kanseri

MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS

Erken teşhis için kendi kendine meme muayenesi yapılması önemlidir.
20 yaşından sonra her ay kendi kendine meme muayenesi, 3 yılda bir doktor kontrolü, 40 yaşından sonra her ay kendi kendine meme muayenesi ve her yıl doktor kontrolü önerilmektedir.
Doğurganlık çağındaki kadınlar, adet döneminin başlangıcından yaklaşık bir hafta sonra göğüslerini muayene etmelidir. Menopoza giren ya da menapoz sonrası kadınlar göğüslerini her ay aynı gün gözden geçirmelidirler.
Kendi kendine meme muayenesi sonrası anormal bir bulgu saptanırsa ( BKZ. Olası meme kanseri bulguları www.drmuratkalayci.com), genel cerrahi uzmanına(meme cerrahına) başvurunuz.
Amerikan Kanser Derneği, kadınların 40 yaşından sonra yıllık mamografi çektirmeye başlamasını ve ömrü boyunca devam etmesini önerir.
Çalışmalar, meme kanserinin erken tespitinde mamografinin en iyi yol olduğunu gösteriyor!

Meme kanserinde başarılı bir tedavi, doğru ve erken tanıya bağlıdır.

Sormak istediğiniz bir soru mu var?

Meme kanseri ve hastalıkları hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin

Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Kalaycı sorularınızı yanıtlıyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Anlaşmalı kurumlar ve hastaneler hakkında daha fazla bilgi için iletişime geçiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kalaycı
Genel Cerrahi Uzmanı

Addres

Işıklar Cad. Sahil Sokak No:2 Kat:1
Daire:3 34746 Ataşehir – İSTANBUL